Over mij >> Stukjes >> Zomerschool

Zomerschool

Het Ministerie van OCW wilde enige tijd terug weten welk effect schooltijdverlenging zou hebben op leerprestaties van basisschoolleerlingen. Scholen die goede plannen hadden voor experimenten met schooltijdverlenging, kregen subsidie. Veertig scholen zijn uit de aanvragen geselecteerd. Het ging om drie soorten experimenten: de weekendschool, de zomerschool en de verlengde schooldag.

Over een van de geselecteerde experimenten mocht ik een artikel schrijven. Het ging over de Zomerschool Vlissingen. Een leuk project om over te schrijven. Kinderen van drie basisscholen uit één wijk komen minimaal twee en maximaal zes weken naar de zomerschool. Met hun eigen leerkrachten hebben ze leerdoelen opgesteld. Zo wil Anouk betere trucjes leren voor rekenen en wil Sterre haar woordenschat vergroten.
De zomerschool maakt leren aanschouwelijk, levensecht noemt de school dat. Deze school kan daar de tijd voor nemen. Naar zee gaan bijvoorbeeld met maatbekers om te spelen met breuken en inhoudsmaten. Het is dan ineens leuk om 4/10 liter water te halen en te bedenken hoeveel een ander moet halen om samen één liter te hebben. Of, als plattegronden het onderwerp zijn van de les, met z’n allen naar het 65 meter hoge kraaiennest te gaan van Het Arsenaal om de stad als een plattegrond beneden je te zien liggen. Deze leermethode werkt. De leerstof beklijft en het taalgebruik van de leerlingen valt niet terug.

In die zomer heb ik ook mijn kantoor eens grondig opgeruimd. Ik heb een tijdje de gewoonte gehad krantenknipsels te bewaren, keurig geordend in een map. Nooit meer naar omgekeken, dus weg ermee. Maar voordat ik ze weggooi, bekijk ik ze nog wel even. Ik lees over de Linnaeusschool in Amsterdam-Oost. Om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen wil deze school een verlengde schooldag invoeren. “De bedoeling is dat die extra uren worden besteed aan zaken als natuur, musea, bibliotheek, muziek en creatieve vakken. Veel van onze leerlingen krijgen deze dingen van huis uit nu eenmaal niet mee.”, zegt de directrice in het artikel uit het NRC Handelsblad. De datum? 24 november 1992….

Zo’n verlengde schooltijd-experiment is dus eerder gedaan. Misschien moet iemand bij het ministerie nog eens diep in een bureaula duiken.