Over mij >> Stukjes >> Coronaterugblikverhalen

Coronaterugblikverhalen

juli-september 2020

Hoe zijn bedrijven en organisaties omgegaan met de ‘intelligente’ lockdown in de maanden maart t/m juni 2020? Wat heeft die voor hen betekend, wat was hun grootste zorg, wat nemen ze mee voor de nabije toekomst?

Het leek mij belangrijk dergelijke verhalen vast te leggen. Enkele organisaties in mijn netwerk – zakelijk en privé – heb ik daarom benaderd met deze vragen en hun verhaal opgetekend. Het gaat om het verhaal van

Bevatten ze een grote gemene deler? Misschien dit: aanbieders van online leren hadden het tij mee en thuiswerken gold voor iedereen. Daardoor werd aandacht voor contact en onderlinge betrokkenheid extra belangrijk. Zoals een Festo-medewerker had gezegd: ‘Ik heb nog nooit zoveel contact gehad met mijn Belgische collega’s!’ Maar de ‘gekkigheidjes’, het even snel afstemmen werden gemist.