Privacyverklaring

Breemhaar Tekst, gevestigd in Kapelle, Dijkwelseweg 5, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
https://www.breemhaartekst.nl
Aly Breemhaar
+31 6 1 222 7 333
info@breemhaartekst.nl

Breemhaar Tekst verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruikmaakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan Breemhaar Tekst hebt verstrekt.

Breemhaar Tekst verwerkt de volgende persoonsgegevens
– voor- en achternaam;
– e-mailadres.

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens
Breemhaar Tekst verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– verzenden van onze e-nieuwsbrief;
– je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
– om diensten bij je af te leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Breemhaar Tekst neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Geautomatiseerde besluitvorming betreft besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Breemhaar Tekst) tussen zit.

Bewaartermijn
Breemhaar Tekst bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Dat zal zijn gedurende de actieve relatie die Breemhaar Tekst met je heeft plus maximaal 8 jaar daarvoor.

Delen van persoonsgegevens met derden
Breemhaar Tekst deelt geen persoonsgegevens met derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gebruik cookies of vergelijkbare technieken
Breemhaar Tekst gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Breemhaar Tekst en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je mij kunt verzoeken om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand, naar jou of naar een andere door jou genoemde organisatie, te sturen.

Recht op bezwaar en/of gegevensoverdraagbaarheid, klacht, vragen of opmerkingen
Wil je gebruikmaken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@breemhaartekst.nl. Breemhaar Tekst zal zo snel mogelijk op jouw verzoek reageren.
Breemhaar Tekst wijst je ook op de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Totstandkoming
Deze tekst is gegenereerd via www.veiliginternetten.nl, d.d. 1 juni 2019.