Tekst-check?

Als inhoudsdeskundige schrijf je veel zelf. Een blog, beleidsplan of een rapport. Logisch. Maar als je tekst voor een groter publiek bedoeld is, een officiële status heeft, (online) gepubliceerd wordt, is het vaak raadzaam er een redacteur naar te laten kijken voor een laatste check. Zeker als ook andere inhoudsdeskundigen tekstbijdragen hebben geleverd. Als redacteur kijk ik naar eenheid van stijl, signaleer inhoudelijke overlappingen – of juist inconsequenties in benamingen -, zorg dat zinnen niet ontsporen en check de opbouw. En natuurlijk controleer ik de spelling.

Ook bewerk ik complexere teksten tot publieksversies, bijvoorbeeld onderzoeksrapporten of beleidsteksten.

Schakel Breemhaar Tekst in voor evenwichtige, prettig leesbare en foutloze teksten. Ook als je ze zelf schrijft. Bel of mail gerust.