Redacteur nodig?

  • structuur
  • stijl
  • toegankelijkheid
  • spelling
  • interpunctie

Heeft u of een van uw medewerkers een tekst geschreven en wilt u deze publiceren, via de website bestelbaar maken of geschikt maken voor intern gebruik? Verzeker u dan van een goed product door de tekst te laten nakijken door Breemhaar Tekst. Is de tekst toegankelijk geschreven en is de indeling logisch en evenwichtig? Is de spelling correct en consequent, lopen de zinnen soepel en zijn ze niet te lang? Op deze zaken ben ik als redacteur gespitst. Ik breng verbeteringen aan en doe verbetersuggesties. Natuurlijk zodanig dat u precies kunt zien wat ik gedaan heb en altijd met respect voor de inhoud van uw tekst.