Tekst- en communicatieadvies

Tekstadvies
Natuurlijk zijn er teksten die u zelf schrijft. U bent bijvoorbeeld net met uw bedrijf gestart en maakt zelf de tekst voor uw website, blog of folder. U weet immers precies hoe u zich wilt onderscheiden in uw branche. Ook uw beleidsadvies schrijft u waarschijnlijk het liefst zelf.
Breemhaar Tekst kan in dit soort gevallen met u meekijken en u nuttige tips geven: laat u echt zien hoe u zich onderscheidt en voelt uw doelgroep zich aangesproken? Is de focus van uw advies duidelijk? En wat uw stijl betreft: misschien kunt u die nog iets verlevendigen en daardoor aantrekkelijker maken.

Communicatieadvies
Dit gaat soms in combinatie met een breder communicatieadvies: op welke manieren communiceer je met je doelgroep, hoe zijn die op elkaar afgestemd, wat is eigenlijk het verhaal van je organisatie?
Eind 2013 ben ik geslaagd voor de opleiding sr. communicatieadviseur C van SRM.