Teksten speciaal voor het onderwijs

Uw onderwijsverhaal

Breemhaar Tekst is gespecialiseerd in uitgaven voor en over het (beroeps)onderwijs. Voorbeelden:

 • Artikelen Profiel, vakblad voor professionals in het mbo;
 • Redactie modules BIG Herregistratie verpleegkunde, MBO Raad;
 • Diverse interviews basisonderwijs RPCZ;
 • Bewerking lesmateriaal voor omzetting naar e-learningmodules;
 • Content website Zeeuwse innovatiecommunity technologie en onderwijs (Zeeland Centraal);
 • Verslagen studiemiddagen Zeeland Centraal en De Zeeuwse Onderwijsdag over kennis delen en kennis verrijken (vmbo, mbo, hbo, wo);
 • Brochure Kustschool (basisonderwijs);
 • (Eind)redactie en advies lesmethodes (mbo);
 • Jaarverslag MBO Raad bedrijfstakgroep Horeca, Toerisme en Recreatie, Voeding en Facilitaire Dienstverlening;
 • Magazine ‘Go vmbo!’;
 • Voorlichtingsboekje ‘Naar het vmbo’;
 • Informatieboekje ‘Docentstages in het vmbo’;
 • Redactie diverse uitgaven SLO en MBO Raad.

Bij grotere projecten kan Breemhaar Tekst samenwerken met collega’s van beroepsvereniging Tekstnet.