Jouw onderwijsverhaal

Als neerlandicus heb ik een onderwijsbevoegdheid die af en toe goed van pas komt. Tijdens mijn werk als marketeer bij een educatieve uitgeverij ben ik in aanraking gekomen met de onderwijsmarkt, in het bijzonder met die van het middelbaar beroepsonderwijs. Ik schrijf daarom veel over het beroepsonderwijs, een onderwijsveld waar vakmanschap voorop staat en waar aan veel mooie projecten gewerkt wordt. Voorbeelden waarover ik geschreven heb:

  • Studenten die opgeleid worden tot onderhoudstechnici voor een windturbinepark aan de kust van Vlissingen.
  • Robotica-opstellingen voor studenten om zelfstandig mee te werken.
  • Aandacht voor Nederlands als 2e taal voor anderstalige jongeren.
  • Stages voor docenten in het bedrijfsleven.
  • De succesvolle website voor loopbaanoriëntatie en -begeleiding in Zeeland.
  • Samenwerking tussen onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven voor onder andere het technisch onderwijs.

Sinds kort geef ik ook NT2-lessen, inburgering of Nederlands op de werkvloer.

Docenten over het boekje ‘Naar het vmbo’:

‘Het boekje geeft precies antwoorden op de vragen die ouders altijd stellen als hun kind naar het vmbo gaat. Mijn complimenten voor de opzet.’
‘Een geweldinge brochure!’