Referenties

Breemhaar Tekst werkt en heeft gewerkt voor:

 • Badhotel Domburg: NT2, Nederlands op de werkvloer
 • Bazalt Educatieve Uitgaven: projectleiding en redactie uitgave Effectief communiceren in de klas
 • Bemiddeling bij beleid: content website
 • Christelijke Scholengemeenschap Walcheren:
  Onderwijs voor 10’ers, informatieboekje voor ouders van potentiële leerlingen
 • CZW-bureau, SWVO, Choice & Partners, Zorggroep Ter Weel:
  schrijfworkshops en -training
 • Didactief: artikel over de Zomerschool in Vlissingen
 • EBC Taleninstituut: NT2, inburgering en Nederlands op de werkvloer
 • Educatieve Uitgeversgroep: redactie en advies uitgave Nederlands 1F
 • Gemeente Middelburg: teksten website Porthos, www.porthos.nl
 • Future Learning BV: e-nieuwsbrieven en redactie blogartikelen
 • Getijde College en Essenzo Opleidingen Goes: begeleiding havo-/vwo-examenkandidaten
 • Helix Learning: bewerking lesmateriaal voor e-learning;
 • Klaver4 coaching en advies: teksten foldermap
 • Logus Bouw: artikelen nieuwsbulletin
 • Maatschappelijk Werk Walcheren: jaarverslagen, publieksversie beleidsvoornemens, teksten website
 • MBO Raad: redactie en tekst voor diverse uitgaven, o.a. jaarverslag btg HTVF
 • MBO Raad: redactie modules BIG Herregistratie verpleegkunde 2017
 • MediaMarktSaturn: schrijfadvies en -training corporate communicatie
 • Murre Techniek: redactie webteksten en diverse andere teksten
 • Nationale Zeeuwse Oesterpartij: interviews programmamagazine 2012
  Magazine Oesterpartij 2012,
 • Ontwikkelcentrum: redactie onderwijsuitgaven
 • Pleegoudersupport Zeeland: eindredactie magazine Pleegouders
 • Profiel, vaktijdschrift voor het docentschap in het beroepsonderwijs: diverse artikelen
 • Programma Zeeland Centraal, content website, verslaglegging studiemiddagen
 • Provincie Zeeland: brochures over duurzaamheidsontwikkeling
 • Raad voor de Kinderbescherming: redactie interne publicaties
 • Rijkswaterstaat Zeeland (Programmabureau Zuidwestelijke Delta):
  tekst- en communicatieadvies
 • RPCZ: magazines 2017 en 2018
 • Smartsite: Dynamic Web System (cms), handleiding en brochure
 • Scalda: artikel LOB in Zeeland, in magazine Bij de Les
 • Scoop, Zeeuws Instituut voor sociale en culturele ontwikkeling (nu ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland): Leefbare dorpen, publieksversie onderzoeksrapport
 • SLO, Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling: redactie diverse uitgaven, advertorials Profiel, artikelen SLO Context
 • Stichting Escaldascholen voor openbaar onderwijs: brochure nieuwe basisschool en Strategisch beleidsplan 2019-2023
 • Stichting NIP Molenwater: Mijn prachtige school Het Molenwater over tien jaar onderwijs aan alleenstaande minderjarige asielzoekers in Middelburg
 • Stichting Platforms vmbo: redactie, eindredactie en teksten voor diverse uitgaven, o.a. Docentstages in het vmbo en Naar het vmbo
 • Switch: redactie De Schutter
 • Uitgeverij Malmberg: eindredacteur methode Nederlands voor het mbo
 • Uitgeverij Schoolsupport: redactie uitgaven voor het primair onderwijs
 • VVAO Magazine: diverse artikelen
 • Zeeland Business Magazine: diverse artikelen