Referenties

Breemhaar Tekst werkt en heeft gewerkt voor:

 • Bemiddeling bij beleid, content website
 • Bazalt Educatieve Uitgaven, projectleiding en redactie uitgave Effectief communiceren in de klas
 • Christelijke Scholengemeenschap Walcheren
  Onderwijs voor 10’ers, informatieboekje voor ouders van potentiële leerlingen
 • CZW-bureau, SWVO, Choice & Partners, Zorggroep Ter Weel,
  schrijfworkshops en -training
 • Didactief, artikel over de Zomerschool in Vlissingen
 • EBC Taleninstituut, NT2, inburgering en Nederlands op de werkvloer
 • Educatieve Uitgeversgroep, redactie en advies uitgave Nederlands 1F
 • Gemeente Middelburg, teksten website Porthos, www.porthos.nl
 • Future Learning BV, communicatie-advies en tekst
 • Getijde College en Essenzo Opleidingen Goes, begeleiding havo-/vwo-examenkandidaten
 • Helix Learning, bewerking lesmateriaal voor e-learning;
 • Klaver4 coaching en advies, teksten foldermap
 • Logus Bouw, artikelen nieuwsbulletin
 • Maatschappelijk Werk Walcheren, jaarverslagen, publieksversie beleidsvoornemens, teksten website
 • MBO Raad, redactie en tekst voor diverse uitgaven, o.a. jaarverslag btg HTVF
 • MBO Raad, redactie modules BIG Herregistratie verpleegkunde 2017
 • MediaMarktSaturn, schrijfadvies en -training corporate communicatie
 • Murre Techniek, redactie webteksten en diverse andere teksten
 • Nationale Zeeuwse Oesterpartij,interviews programmamagazine 2012
  Magazine Oesterpartij 2012,
 • Ontwikkelcentrum, redactie onderwijsuitgaven
 • Pleegoudersupport Zeeland, eindredactie magazine Pleegouders
 • Profiel, vakblad voor het beroepsonderwijs, diverse artikelen
 • Programma Zeeland Centraal, content website, verslaglegging studiemiddagen
 • Provincie Zeeland, brochures over duurzaamheidsontwikkeling
 • Raad voor de Kinderbescherming, redactie interne publicaties
 • Rijkswaterstaat Zeeland (Programmabureau Zuidwestelijke Delta),
  tekst- en communicatieadvies
 • RPCZ magazines 2017 en 2018
 • Smartsite, Dynamic Web System (cms), handleiding en brochure
 • Scalda, artikel LOB in Zeeland, in magazine Bij de Les
 • Scoop, Zeeuws Instituut voor sociale en culturele ontwikkeling (nu ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland) Leefbare dorpen, publieksversie onderzoeksrapport
 • SLO, Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling, redactie diverse uitgaven, advertorials Profiel, artikelen SLO Context
 • Stichting Escaldascholen voor openbaar onderwijs, brochure nieuwe basisschool
 • Stichting Escaldascholen voor openbaar onderwijs, Strategisch beleidsplan 2019-2013
 • Stichting NIP Molenwater, Mijn prachtige school Het Molenwater over tien jaar onderwijs aan alleenstaande minderjarige asielzoekers in Middelburg
 • Stichting Platforms vmbo, redactie, eindredactie en teksten voor diverse uitgaven, o.a. Docentstages in het vmbo en Naar het vmbo
 • Switch, redactie De Schutter
 • Uitgeverij Malmberg, eindredacteur methode Nederlands voor het mbo
 • Uitgeverij Schoolsupport, redactie uitgaven voor het primair onderwijs
 • VVAO Magazine, diverse artikelen
 • Zeeland Business Magazine, diverse artikelen